Zobacz również

Oferta dla Dorosłych
Oferta dla Młodzieży
Oferta dla Firm
Oferta dla Dzieci

Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym - Kids
Poziom KIDS to poziom, na którym 3-6 latkowie odkrywają świat w nowy sposób, za pomocą obcego języka. Jest to dla nich nowe doświadczenie, które, jeśli jest odbierane pozytywnie, zaowocuje chęcią dalszej nauki. To zdobywanie wiedzy poprzez gry i zabawy, a także, dla niektórych dzieci, pierwszy kontakt z rówieśnikami.

Rolą nauczyciela jest stymulowanie procesów poznawczych dzieci i rozbudzanie w nich ciekawości oraz przygotowanie lekcji w taki sposób, by mali uczniowie chętnie brali w niej udział i nie zdążyli się zmęczyć. Lekcja, która trwa 45 minut musi być zróżnicowana, składać się z kilku punktów zwrotnych, tak by cały czas podtrzymywać zainteresowanie dzieci. Kursanci, którzy rozpoczynają naukę w wieku 3-6 lat dużo łatwiej przyswajają wiedzę na kolejnych poziomach, a ich nie do końca ukształtowany aparat mowy ułatwia wymowę obco brzmiących dźwięków. Po ukończeniu kursu dzieci potrafią przedstawić się, reagują na polecenia oraz posługują się słownictwem z różnych zakresów.

Dzieci, które zaczynają naukę w wieku lat 3 i 4 przechodzą przez 3 poziomy zaawansowania w grupach Kids.
Na każdym kolejnym poziomie wprowadzane są nowe elementy leksykalne i gramatyczne oraz powtarzane te, które dzieci już przyswoiły. Dzieci nagradzane są obrazkami*, nie ocenami. Na poziomach 1-3 rozwijane są przede wszystkim umiejętności słuchania i mówienia, a także umiejętności psychomotoryczne dzieci.

SCHEMAT POZIOMÓW ZAAWANSOWANIA

KIDS 1 (3-4 lata)

KIDS 2 (4-5 lat)Kursy dla dzieci ze szkoły podstawowej Junior
Na poziomie Junors 1 dzieci zaczynają naukę pisania po śladzie. Począwszy od poziomu pierwszego dzieci poznają święta i obyczaje celebrowane w krajach anglojęzycznych, co przyczynia się do szerokiego rozwoju intelektualnego młodych kursantów a także do rozbudzania wrażliwości na inne kultury.

Podczas każdej lekcji dzieci wykonują przynajmniej jedno zadanie, które ćwiczy nowo nabytą strukturę gramatyczną oraz związane z nią słownictwo. Nasi uczniowie często podkreślają fakt, że nie muszą w domu poświęcać wiele czasu na naukę nowych słówek ponieważ wiele zapamiętują z lekcji. Jest to naszym prawdziwym sukcesem. Nasi słuchacze dzięki uczestnictwu w naszych zajęciach świetnie radzą sobie w swoich szkołach i zdobywają najwyższe noty w międzyszkolnych konkursach języka angielskiego.

SCHEMAT POZIOMÓW ZAAWANSOWANIA

JUNIORS 1 (1 klasa)

JUNIORS 2 (2 klasa)

JUNIORS 3 (3 klasa)

JUNIORS 4 (4 klasa)

JUNIORS 5 (5 klasa)

JUNIORS 6 (6 klasa)